Termeni si Conditii

Termeni și condiții 

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții, care stau la baza contractului dintre Societate și dumneavoastră. 

Site-ul www.verosea.com este deținut de către SC. VEROSEA YACHTING S.R.L, cu sediul social în București, Sectorul 5, BULEVARDUL NAȚIUNILE UNITE, 1, ANSAMBLUL GEMENII CENTER, Bloc 108A, Etaj 9, Ap. B9, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/206/2021, având CUI 43532052, email verosea2005@gmail.com Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la Verosea Yachting SRL, respectiv termenii „ verosea.com” sau „site” pentru a ne referi la site-ul www.verosea.com

 1. Ce este verosea.com 

Verosea.com este un site creat pentru furnizarea de cursuri către publicul larg deschis la oferta educațională în domeniul yachtingului, în special cu privire la inițierea și dezvoltarea abilităților de yachting stewardess.

Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a pune la dispoziție clienților materiale cât mai calitative, actuale și relevante domeniului care face obiectul cursului.

 Serviciile oferite prin intermediul site-ului sunt exclusiv cele aferente domeniilor de activitate prezentate pe paginile site-ului. Vă rugăm să țineți cont de faptul că serviciile pe care le puteți accesa prin intermediul cursurilor nu garantează locuri de muncă. 

 1. Condiții pentru utilizarea site-ului 

Pentru a putea accesa serviciile prezentate prin intermediul site-ului, trebuie să vă urmați pașii de achiziție a cursului. 

Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conține un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să ne creeze o stare de disconfort, nouă, sau clienților și vizitatorilor. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată prin utilizarea site-ului. 

 1. Cum devii client al cursurilor oferite de verosea.com 

Orice client care dorește acest lucru poate să se înscrie la cursuri pe site-ul nostru accesând butonul „ Curs Yachting Stewardess”, urmat de un simplu click pe butonul de Adaugă în Coș, cu parcurgerea adecvată a pașilor solicitați în vederea facturării. 

Pentru facturare, vi se va solicita să vă introduceți numele, prenumele, adresa de email și parola, numărul de telefon, statutul profesional și regiunea. Aveți obligația de a introduce o adresă de e-mail validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe site. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice plată efectuată prin utilizarea site-ului nostru din contul dumneavoastră. Aveți posibilitatea de vă da acordul pentru primirea de newsletters. În acest mod veți fi la curent cu activitatea noastră pe site. 

 1. Plata și facturarea 

Prețurile afișate pe site nu includ TVA, fiind societate neplătitoare de TVA. 

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: online, cu cardul, prin sistemele: Euplatesc și Paylike urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății. Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. 

Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul. 

Este posibil să beneficiați de diverse reduceri sau alte beneficii pentru achitarea cursului. Aceste beneficii vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site și prin mijloacele de promovare alese de către Societate. 

Societatea va emite Clientului o factură fiscală pentru cursul achiziționat de pe site, scop în care Clientul va furniza Societății toate informațiile necesare. 

Factura fiscală pentru orice comandă va fi trimisă pe adresa de email indicată de dumneavoastră. Odată emisă, o factură nu poate fi modificată. 

 1. Politica de livrare 

După finalizarea procesului de plata veți fi contactat de un consultant pentru a stabili data începerii cursului. Menționam faptul că vom organiza cursul odată ce numărul minim de cursanți a fost atins. In caz contrar, banii vor fi restituiți. 

 1. Garanția și dreptul de retragere 

Pentru că ne dorim clienți mulțumiți, societatea acordă garanții speciale pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului, pe care le puteți accesa fără dificultăți birocratice, cu o simplă notificare prin email la adresa verosea2005@gmail.com. Vom prelua și procesa notificarea dvs. în cel mai scurt timp posibil, astfel încât să vă puteți recupera cu celeritate banii plătiți pentru serviciile de care nu ați beneficiat. 

Dreptul de retragere din contract operează în termen de 14 de zile calendaristice calculat înainte de data începerii cursului transmis prin email. Țineți cont de faptul că verosea.com este un site de servicii, existente pe site la momentul înscrierii, iar potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat la cunoștință de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

 În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă prin email la verosea2005@gmail.com. Vă rugăm să ne comunicați datele dumneavoastră complete, precum și, dacă optați pentru modalitatea de rambursare a sumei plătite în cont, datele de cont în care doriți să vi se ramburseze suma plătită. 

În cel mai scurt timp, veți primi prin email o confirmare a înregistrării cererii dumneavoastră de retragere. Cererea de retragere va fi primită numai dacă respectați termenul de 14 zile calendaristice începerii cursului.

 1. Răspundere și Limitări 

Prin accesarea site-ului, achiziționarea cursului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Achiziționarea cursului, echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor. 

Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. 

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a acestui site. 

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru. 

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți. 

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

 1. Reclamații 

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată, aspecte legate de înscrierea la evenimente și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, prin email la adresa verosea2005@gmail.com

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare. 

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni. 

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate. 

 1. Proprietate intelectuală 

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe www.verosea.com sunt proprietatea exclusivă a Verosea Yachting SRL. Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vânzarea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Verosea Yachting SRL. 

Vizitatorii/Utilizatorii acestui site web au următoarele drepturi:

 -explorarea conținutului (în limitele impuse de drepturile de autor ale Verosea Yachting SRL) 

-reproducerea, traducerea sau utilizarea informațiilor publicate, numai cu indicarea sursei;

-inserarea în paginile proprii a unor legături către acest site web (atunci cand legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului verosea.com); 

Este interzisă orice reproducere, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor folosite în cadrul cursului. În cazul în care Beneficiarul încalcă această obligație, el va răspunde în condițiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. 

Este interzisă înregistrarea activității desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie.

 1. Condiții încetare contract 

Contractul încetează în următoarele condiții:

a) prin finalizarea cursului;
b) cu anticipație prin acordul părților; 
c) pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale. 

 1. Obligatiile partilor

 11.1. Prestatorul de servicii se obligă: 

 • Să asigure suportul de curs; 
 • Dupa absolvirea examenului final, prestatorul se obligă să elibereze Certificate de participare; 
 • Prestatorul nu este responsabil de seriozitatea cu care beneficiarul își însușește informațiile predate și de prestația acestuia în timpul cursului și a evaluării. 
 • În situația excepțională în care cursul nu se va desfășura în datele stabilite la momentul înscrierii, Verosea Yachting se obligă să anunțe persoanelor înscrise noile date de desfășurare ale cursului. Verosea Yachting va garanta un loc în cadrul noii sesiuni sau, la cererea expresă, va restitui integral contravaloarea cursului.

 11.2. Beneficiarul serviciilor se obligă: 

 • Să participe activ la toate activitățile propuse de prestator, colaborând și respectându-i pe ceilalți participanți. 
 • Să se prezinte la curs într-o stare fizică și psihică bună. 
 • Să păstreze confidențialitatea în privința tuturor informațiilor legate de ceilalți participanți la curs. 
 • În cazul absenței nejustificate se trece la eliminarea participantului de la curs, fară restituirea taxei de înscriere. 
 • Să achite taxa aferentă participării la curs prevăzută la cap. 11. 
 1. Taxa

Taxa afișată pe site, reprezintă taxa de participare la curs. 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Verosea.com prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) și legislația națională în vigoare. Acest site este proprietatea exclusivă a Verosea Yachting SRL. 

 1. Newsletter

Cu ocazia vizitei, achiziționării de pe site Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newsletters. 

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta. 

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit. 

 1. Forța majoră 

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 

 1. Legea aplicabilă 

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu prevederile legale din România. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor judecătorești din localitatea în care societatea are sediul social. 

 1. Dispoziții finale 

Acest site este deținut de către Verosea Yachting SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site. 

Verosea Yachting SRL. are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesați site-ul. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabile la data accesării, și/sau plasării unei comenzi pe site. 

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment si la orice interval de timp liber ales. Promoțiile oferite de către Verosea Yachting SRL. sunt anunțate pe site. 

Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limitele și cu respectarea condițiilor de pe site.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.